Chính Sách Bảo Mật

Chào mừng bạn đến với website c-houserestaurant.com của chúng tôi! Khi bạn truy cập vào trang của chúng tôi, hãy đảm bảo rằng bạn đã nắm rõ các chính sách về bảo mật của chúng tôi ngay dưới đây để bảo vệ quyền lợi của bạn cũng như của c-houserestaurant.

Cách chúng tôi thu thập thông tin cá nhân

Bình luận

Khi bạn truy cập vào c-houserestaurant.com và để lại bình luận đồng nghĩa với việc bạn phải cung cấp các thông tin cá nhân như tên, số điện thoại, gmail,… Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin và chuỗi thao tác của bạn trên trình duyệt để phát hiện và ngăn chặn spam.

Cookies

Cookies là một phần trong hệ thống lưu trữ dữ liệu của website c-houserestaurant.com. Cookies được sử dụng để lưu trữ dài hạn hoặc ngắn hạn các thông tin riêng tư và thao tác của người dùng trên website của chúng tôi. Những thông được cookies lưu trữ có thể là:

  • Thông tin đăng nhập của bạn
  • Lịch sử thao tác của bạn
  • Dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn cho ai

Chúng tôi đảm bảo sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp tới bất kỳ bên thứ 3 nào và những thông tin này được chúng tôi bảo mật với công nghệ an toàn nhất.

Tuy nhiên trong một số trường hợp như chia sẻ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền dưới sự yêu cầu của pháp luật, chúng tôi bắt buộc chia sẻ thông tin của bạn.

Dữ liệu của bạn được lưu trữ trong bao lâu

Các thông tin về đường truyền và các thao tác trên website sẽ được lưu trữ vô thời hạn.

Các thông tin cá nhân người dùng cung cấp có thể được thay đổi hoặc xóa bỏ theo yêu cầu của người dùng.

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu của mình

Đối với các dữ liệu về thông tin cá nhân, bạn có quyền:

  • Yêu cầu xóa bỏ hoặc ngừng lưu trữ
  • Thay đổi thông tin cá nhân
  • Yêu cầu nhận bản sao dữ liệu cá nhân